POVINNOSTI VÝROBCE ELEKTROZAŘÍZENÍ

Nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích  s ukončenou  životností, stanovil pro osoby, které uvádí na trh v ČR elektrozařízení, povinnosti, jejichž stručný výčet je následující:

Kdo je povinnou osobou pro elektrozařízení

- výrobce elektrozařízení, který své výrobky uvádí na trh v ČR

- dovozce elektrozařízení, který importované výrobky uvádí na trh v ČR

 

Základní přehled povinností při uvádění elektrozařízení na trh v ČR

  • Zapsat se do Seznamu výrobců elektrozařízení, který vede MŽP ČR 
  • Plnit povinnosti spojené s uváděním elektrozařízení na trh:

              - výrobky vyrábět tak, aby byla usnadněna jejich demontáž a využití
             - zamezit obsahu těžkých kovů, polybromovaných bifenylů a difenyléterů ve výrobcích
             - zajistit značení výrobků

  • Zajistit a financovat zpětný odběr použitých elektrozařízení z domácností
  • Zajistit a částečně i financovat oddělený sběr elektroodpadu od firem a podnikatelů
  • Zajistit kvóty využití elektroodpadu
  • Informovat spotřebitele, prodejce a zpracovatele
  • Zpracovat roční zprávu o plnění povinností a zaslat ji Ministerstvu životního prostředí do 31. 3. každého roku v systému ISPOP

 

Pomůžeme Vám nastavit správné a ekonomické pnění povinností výrobce elektrozařízení v České republice a na Slovensku.

Chcete-li mít jistotu, jak plnit své povinnosti a přitom neplatit zbytečně vysoké náklady na zajištění svých povinností, rádi Vám poskytneme naše odborné znalosti. Navrhneme Vám (nebo posoudíme) způsob zajištění plnění povinností. Naším cílem nejsou zbytečně "zelená" řešení, ale zcela pragmatické plnění povinností, které pokrývá pouze Vaše zákonné povinnosti. Jsme samozřejmě připraveni navrhnout Vám i řešení, které umožní plnit zákonné povinnosti nadstandardně, pokud je takový přístup v souladu s filozofií podnikání Vaší firmy. Vždy ale dbáme na minimalizaci nákladů.

Jako nezávislí konzuiltanti doporučíme zda je pro Vaši společnost výhodnější plnění povinností samostatně - tzv. individuální plnění povinností výrobců, solidární nebo kolektivní (prostřednictvím některého z kolektivních systémů). V případě volby kolektivního zajištění Vašich povinností navrhneme na základě vyhodnocení Vašich záměrů vhodného provozovatele kolektivního systému, který Vás zatíží finančně i administrativně nejméně.

Jsme připraveni Vám vyjednat nadstandardní podmínky při účasti ve Vámi zvoleném kolektivním systému (CZ) resp.  organizácii zodpovednosti  výrobcov (SK).

V případě volby individuálního plnění zajistíme i způsob plnění limitů zpětného odběru použitých elektrozařízení. Kritériem v tomto případě je rovněž ekonomická stránka, ale i bezpečnost zajištění zpětného odběru a následného odborného zpracování (recyklace) zpětně odebraných výrobků. 

Naše působnost zahrnuje ČR a SR. 

 

 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309