SLUŽBY NA ÚSEKU OCHRANY OVZDUŠÍ

Pro naše klienty - provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší zajišťujeme zejména následující služby:

 

  • sledování dodržování obecně závazných předpisů v oblasti ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dalších legislativních předpisů) a plnění rozhodnutí příslušných orgánů ochrany ovzduší, případně pomoc při zajištění vydání potřebných chybějících dokumentů (souhlasy s provozem zařízení) související se zdroji znečišťování ovzduší

  • vedení přehledu zdrojů znečišťování ovzduší

  • vedení plánů měření emisí, příslušných revizí apod.

  • vedení provozní dokumentace a zpracování hlášení do ISPOP

  • zpracování potřebných Provozních řádů

  • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisech

  • školení zaměstnanců v oblasti ochrany ovzduší

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309