SLUŽBY PRO VÝROBCE A DOVOZCE V RÁMCI INDIVIDUÁLNÍHO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

Pokud jako výrobce či dovozce uvádíte na trh v ČR elektrozařízení nebo baterie a akumulátory, můžete své povinnosti v rámci zpětného odběru (zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a materiálové využití, informování a zpracování roční zprávy) plnit samostatně - tzn. INDIVIDUÁLNĚ,  dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích  s ukončenou  životností.
Individuální plnění znamená zajištění všech povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků:
 • samostatně,

Pokud jste se rozhodli plnit povinnosti vztahující se ke zpětnému odběru a oddělenému sběru elektrozařízení nebo baterií a akumulátorů, tímto způsobem, pak Vám můžeme poskytnout následující služby: 

 

 • zajištění zápisu do seznamu výrobců

 • zařazení výrobků do skupin a podskupin

 • audit správného zařazení výrobků do skupin a podskupin

 • zajištění agendy individuálního plnění povinností včetně zpětného odběru výrobků

 • zpracování roční zprávy pro MŽP ČR

 • zpracování údajů z roční zprávy do systému ISPOP

 • autorizované podání roční zprávy do systému ISPOP

 • příprava výrobce a dovozce na kontrolu ČIŽP

 • přítomnost při kontrole ČIŽP a zastupování zájmů povinné osoby při kontrole a správním řízení

 • zajištění požadovaného rozsahu zpětného odběru elektrozařízení

 • služby vůči odběratelům (posledním prodejcům)

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309