Služby v odpadovém hospodářství

 

 

 

Externí podnikový ekolog – ekologické služby na klíč

 

Vedení evidencí odpadů, hlášení do ISPOP, odpadový hospodář

 

Provozní řády, správní řízení

 

Metodika nakládání s komunálními odpady, včetně nákladové optimalizace

 

Metodika nakládání s odpady ze zdravotnictví, včetně nákladové optimalizace

 

Integrovaný registr znečišťování, IPPC, chemické látky,

 

Plány odpadového hospodářství, Plány prevence odpadů

 

Vývoz a dovoz odpadů,

 

Audity plnění povinností původců a oprávněných osob

 

Odborné poradenství a konzultační činnost v oblasti životního prostředí pro obce i podnikatelské subjekty

 

Zajišťování dobrovolných certifikací na úseku životního prostředí (EMS - Environmental Management System)

 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309