POVINNOSTI VÝROBCŮ A DOVOZCŮ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

 

Každý VÝROBCE a DOVOZCE, který uvádí v ČR na trh přenosné baterie nebo akumulátory je povinen:
  • zajistit jejich řádné označení,

  • dodržovat zákaz uvádění na trh nebo do oběhu přenosné baterie s obsahem Hg či Cd,

  • zajistit zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů.

Za VÝROBCE a DOVOZCE je považován i každý další subjekt, který uvádí na trh elektrozařízení se:
  • zabudovanými,

  • vloženými či

  • přiloženými bateriemi. 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309