Naše služby v souvislosti s ISPOP

Zpracujeme a podáme Vaše hlášení do ISPOP

Zpracováváme podklady pro hlášení do ISPOP za firmy, živnostníky, obce a instituce:

 • Zpracujeme hlášení v elektronické podobě (v příslušném datovém formátu, který je platný v daném ohlašovacím roce), tzn. ve správném formuláři

 • Autorizovaně předáme hlášení do systému ISPOP, prostřednictvím našeho účtu ISPOP

 • Zajistíme předání hlášení příslušnému orgánu

 • Po verifikaci hlášení v systému ISPOP předáme našemu klientovi (ohlašovateli) autorizovanou zprávu o splnění ohlašovací povinnosti

 Výhody pro naše klienty:

 • Nemusíte se seznamovat každý rok s novou strukturou formulářů a studovat aktualizované provozní řády ISPOP

 • Nemusíte se seznamovat s datovým standardem příslušného roku

 • Nemusíte shánět podporu provozovatele ISPOP v případě nejasností

 • Nemusíte podstupovat registrační proceduru ISPOP  

Co získáte:

 • Jistotu podání hlášení do ISPOP včas a ve správné podobě

 • Autorizovaný doklad o provedení hlášení

 • Čas na Vaše podnikání

 

Abychom mohli za Vás podat hlášení do ISPOP,

je nutné:

 • zmocnit nás k provedení hlášení do ISPOP 

 • poskytnout nám podklady pro zpracování hlášení 

 

 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309