CBAM čtvrtletní  zprávy

Pro naše klienty zajišťujeme evidenci  dovozů CBAM zboží  do  EU,  včetně zpracování  čtvrtletních  zpráv v CBAM reporting Portal o  dovozu  regulovaného  zboží  do  EU. Pokud máte zájem  o tyto  služby,  podrobnější  informace naleznete na našem  webu  uhlikoveclo.eu 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309