ZMOCNĚNÍ K PROVEDENÍ HLÁŠENÍ DO ISPOP

Abychom mohli podat za Vás hlášení do ISPOP, potřebujeme Vaše zmocnění. 

Postup je jednoduchý. V následujících odkazech si stáhnete PLNOU MOC, kterou musí podepsat statutární zástupce (osoba oprávněná jednat) - např. jednatel společnosti, starosta obce atd. Podpis musí být ověřen na CZECHPOINTu (matrika, pošta, notář,...).

Ověřenou plnou moc zašlete poštou (obyčejná zásilka) na:

sfe consulting s.r.o.

Podbělohorská 69

150 00 Praha 5

 

Podklady pro hlášení je možné zaslat elektronicky na: ispop@sfe.cz nebo v tištěné podobě společně se zmocněním na shora uvedenou adresu.

 

Plná  moc je k  dispozici ke stažení zde.

 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309