SLUŽBY SFE CONSULTING s.r.o.

Poskytujeme odborné, individuálně zaměřené služby, které vychází z konkrétních možností a požadavků našich klientů. Naším cílem je nákladová optimalizace a pragmatické plnění zákonných povinností.    

Uživateli našich služeb jsou střední a velké firmy, obce a instituce. Pro tyto subjekty zpracováváme komplexně agendy související s povinnosmi v životním prostředí, zajišťujeme ale i jednotlivé agendy. Zpracováváme studie, podklady pro strategická rozhodování, výběrová řízení a zpracováváme rozvojové studie. Zajišťujeme správní řízení, zpracování zákonné provozní dokumentace a  podklady pro žádosti k udělení souhlasů státní správy. Zpracováváme interní provozní pokyny a předpisy. Zastupujeme podnikatelské subjekty při jednáních se státní správou (např. při kontrolách státní správy). Provádíme individuální školení zaměstnanců firem pro výkon agendy v oblastech povinností firem na úzeku životního prostředí. Připravujeme firmy na certifikaci ISO (EMS a EMAS).

  

zajišťování povinností ve všech oblastech životního prostředí

  • odpady, ovzduší, vodní hospodářství, chemické látky,
  • prevence havárií a hodnocení rizika ekologické újmy

zajišťování povinností pro informační systémy státní správy

  • plnění ohlašovacích povinností v systému ISPOP
  • plnění ohlašovacích povinnstí v systému IRZ

zajišťování povinností výrobců a dovozců elektrozařízení, baterií, obalů -  Zpětné odběry

  • zajišťujeme činnosti pro individuálně plnící výrobce a dovozce
  • zajišťujeme vedení agend pro výrobce a dovozce v rámci kolektivního plnění
  • optimalizujeme náklady dovozců a výrobců 

veřejné zakázky, obchodní výběrová řízení

  • zpracováváme podklady pro zadávací dokumentace, zpracováváme zadávací dokumentace
  • poskytujeme servisní podporu zadavatelů v průběhu zadávacího řízení a při vyhodnocování nabídek uchazečů

 

další služby v oblasti životního prostředí:

Správní řízení a inženýring, Dotační management, Koncepční a strategické studie, Společenská odpovědnost firmy, Enviromentální způsoby řízení, Školení na úseku povinností v oblasti životního prostředí, Průzkumy veřejného mínění, Marketingové studie

 

 

PŘEHLED SLUŽEB

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309