SLUŽBY SFE CONSULTING s.r.o.

poskytujeme služby dle nové  právní  úpravy účinné  od 1.1.2021

Poskytujeme odborné, individuálně zaměřené služby, které vychází z konkrétních možností a požadavků našich klientů. Naším cílem je nákladová optimalizace a pragmatické plnění zákonných povinností.    

Uživateli našich služeb jsou střední a velké firmy, zdravotnická  a veterinární  zařízení,  lékárny, obce a instituce. Pro tyto subjekty zpracováváme komplexně agendy související s povinnosmi v životním prostředí, zajišťujeme ale i jednotlivé agendy. Zpracováváme studie, podklady pro strategická rozhodování, výběrová řízení a zpracováváme rozvojové studie. Zajišťujeme správní řízení, zpracování zákonné provozní dokumentace a  podklady pro žádosti k udělení souhlasů státní správy. Zpracováváme interní provozní pokyny a předpisy. Zastupujeme podnikatelské subjekty při jednáních se státní správou (např. při kontrolách státní správy). Provádíme individuální školení zaměstnanců firem pro výkon agendy v oblastech povinností firem na úzeku životního prostředí. Připravujeme firmy na certifikaci ISO (EMS a EMAS).

Odborné  publikování nových  povinností (odborné  články a webináře)

Publikujeme odborné  články např. zde

Zajišťujeme odborné  webináře např.  zde nebo zde

na nové  zákony jsme připraveni - zajistíme přechod na plnění povinností dle nových  zákonů

Jsme připraveni  pro  Vaši  společnost,  instituci  či  úřad externě zajistit plnění  povinností  dle nové  právní  úpravy dle zákona č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde , zákona č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde, novelizovaného  zákona o obalech č.477/2001 Sb.,  v platném  znění  (novela - zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů - zde ).

poskytujeme služby obcím v přechodu na nový systém organizace nakládání s KO v obcích

Pro  obce nabízíme služby přechodu  na novou  právní  úpravu,  včetně přípravy všech  nezbytných  dokumentů (návrh  systému  obce pro  nakládání  s komunálním  odpadem, návrh  obecně závazné  vyhlášky o  systému  nakládání  s KO,  návrh  řešení  místních  poplatků  za KO, včetně návrhu úpravy vyhlášky o místních  poplatcích). Zpracováváme pro obce rovněž povinně zveřejňované informace o  systému  nakládání  s KO v obci pro  zveřejnění obcí).

zajišťování povinností ve všech oblastech životního prostředí

 • odpady, ovzduší, vodní hospodářství, chemické látky,
 • prevence havárií a hodnocení rizika ekologické újmy

zajišťování povinností pro informační systémy státní správy

 • plnění ohlašovacích povinností v systému ISPOP
 • plnění ohlašovacích povinnstí v systému IRZ
 • zpracování  výkazů pro ČSÚ 

zajišťování povinností výrobců a dovozců elektrozařízení, baterií, obalů -  Zpětné odběry

 • zajišťujeme činnosti pro individuálně plnící výrobce a dovozce
 • zajišťujeme vedení agend pro výrobce a dovozce v rámci kolektivního plnění
 • zajišťujeme vedení  agend pro  výrobce a dovozce v rámci  individuálního  plnění
 • optimalizujeme náklady dovozců a výrobců 

veřejné zakázky, obchodní výběrová řízení

 • zpracováváme podklady pro zadávací dokumentace, zpracováváme zadávací dokumentace
 • poskytujeme servisní podporu zadavatelů v průběhu zadávacího řízení a při vyhodnocování nabídek uchazečů

 

další služby v oblasti životního prostředí:

Správní řízení a inženýring, Dotační management, Koncepční a strategické studie, Společenská odpovědnost firmy, Enviromentální způsoby řízení, Školení na úseku povinností v oblasti životního prostředí, Průzkumy veřejného mínění, Marketingové studie

 

 

PŘEHLED SLUŽEB

Zajistíme pro Vás 

plnění povinností dle 

nových zákonů

pro 

odpady, obaly, 

výrobky

s ukončenou 

životností 

ODPADY

OVZDUŠÍ

VODA

 

CHEMICKÉ LÁTKY

EKOLOGICKÁ RIZIKA

OBALY

ELEKTROZAŘÍZENÍ

AGENDY:

HLÁŠENÍ ISPOP

EKOAUDITY

EMAS, EMS, ISO

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PROJEKTY, STUDIE

VZDĚLÁVÁNÍ

 

sfe consulting s.r.o.
Podbělohorská 69
Praha 5
604 393 309